...

Oferta 2

Po uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru odpadów pracownicy realizują usługę w najwygodniejszy dla Państwa sposób.
Posiadamy niezbędne zezwolenia i spełniamy niezbędne przepisy w ramach obowiązującej ustawy o odpadach. Dysponujemy sprzętem,
Na życzenie klienta wypożyczamy pojemniki, w których z łatwością można zmagazynować większych lub mniejszych rozmiarów
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.