Services 2

Po uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru odpadów pracownicy realizują usługę
Posiadamy niezbędne zezwolenia i spełniamy niezbędne przepisy w ramach obowiązującej
Na życzenie klienta wypożyczamy pojemniki, w których z łatwością można zmagazynować większych lub mniejszych rozmiarów