...

BDO – odbiór odpadów

Oferta

BDO - odbiór odpadów

Baza Danych Odpadowych, czyli BDO, zawiera długi katalog grup odpadów, którym przypisane są poszczególne kody. To wytwórca odpadów ma obowiązek prawidłowo przypisać kod, który może dla tej samej substancji różnić się w zależności od działalności zakładu. Doskonale rozumiemy, jak skomplikowane mogą być formalności związane z prawidłowym gospodarowaniem śmieciami przemysłowymi, dlatego oferujemy naszym Klientom nie tylko odbiór odpadów, ale też doradztwo w doborze kodu BDO. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Odbiór odpadów: BDO

Współpraca zakładu produkcyjnego czy przetwórni z firmą Sedo Recykling jest prosta i opiera się na przejrzystych warunkach:

 • dopasowujemy termin odbioru odpadów do potrzeb przedsiębiorstwa. Odbieramy je punktualnie ze ściśle wskazanego miejsca;
 • w każdym przypadku Klient może liczyć na pomoc w wygenerowaniu karty przekazania odpadów,
 • po odbiorze, o ile jest to możliwe, poddajemy odpady recyklingowi,
 • odpady, które nie nadają się do recyklingu, są utylizowane w ekologiczny sposób,
 • cenę obsługi ustalamy indywidualnie w zależności od ilości odpadów, kodu odpadu, ale też częstotliwości odbiorów,
 • dysponujemy szerokim zakresem pojemników i kontenerów, które możemy udostępnić Klientom,
 • pomagamy sporządzić dokumentację w systemie BDO,
 • pomagamy w prowadzeniu ewidencji przekazanych odpadów,
 • działamy na terenie całej Polski.

Utylizacja odpadów firmy: przykładowe branże i grupy odpadów

BDO zawiera setki grup odpadów, którym przypisane są poszczególne kody. Co ciekawe, niektóre rodzaje odpadów w katalogu pojawiają się wielokrotnie i w zależności od tego, jakiej działalności są produktem, identyfikowane są różnymi kodami. Warto wiedzieć także, że katalog jest aktualizowany zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się technologiami produkcyjnymi, dlatego też warto być na bieżąco. Przepisy jasno określają, jak należy przetwarzać albo utylizować między innymi:

 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, przetwórstwa żywności,
 • odpady z produkcji pasz dla zwierząt,
 • odpady z procesów chemicznych, w tym rozmaite szlamy, zawiesiny i osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
 • odpady z przemysłu cukierniczego i piekarniczego,
 • odpady z przemysłu tekstylnego,
 • kwasy, sole, metale ciężkie, tlenki i inne odpady aktywne chemicznie,
 • odpady z przetwarzania azbestu,
 • kosmetyki,
 • trociny, wiórki, drewno i inne odpady zawierające substancje niebezpieczne (chemikalia),
 • odpady z produkcji gumy,
 • odpady z hutnictwa oraz setki innych.

Bardzo ważne jest to, by dokładnie zapoznać się z katalogiem BDO, aby dzięki temu prawidłowo przypisać kod odpadom i rzetelnie prowadzić dokumentację dotyczącą gospodarowaniem odpadami.

Utylizacja odpadów BDO

Każdy zakład produkcyjny, niezależnie od branży, mierzy się z pewną skalą straty materiałów produkcyjnych. Różnego rodzaju ścinki, zlewki czy wadliwe wyroby nie nadają się do sprzedaży ani ponownego przetworzenia, dlatego w każdej firmie generuje się odpady. Zakłady przemysłowe zobowiązane są natomiast do prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej odpadów, a wszelkie nieprawidłowości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, przede wszystkim finansowych. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę obejmującą zarówno odbiór utylizację odpadów, jak i zadbanie o formalności w BDO. Serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z całej Polski.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.