...

Odbiór odpadów niebezpiecznych – Gdańsk

Oferta

Profesjonalny odbiór odpadów niebezpiecznych – Gdańsk

Odpady niebezpieczne zagrażają zdrowiu ludzi oraz zwierząt, a ich niewłaściwe zagospodarowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji ekologicznych, takich jak trwałe zanieczyszczenie gleby, wody czy powietrza. W Sedo Recykling oferujemy fachowy odbiór odpadów niebezpiecznych Gdańsku i innych miejscowościach w kraju.

Przyjmujemy na przykład:

  • * przeterminowane leki,
  • * pozostałości medyczne oraz weterynaryjne,
  • * baterie i akumulatory,
  • * oleje smarowe, rozpuszczalniki i opakowania po nich,
  • * świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy fluorescencyjne,
  • * farby, tusze, kleje, żywice, chemię fotograficzną.

Zapewniamy zgodny z aktualnymi przepisami odbiór odpadów niebezpiecznych, który przeprowadzają przeszkoleni specjaliści. Zgodnie z wymogami prawnymi oraz potrzebami Klientów przygotowujemy dokumentację potwierdzającą realizację usługi, a także dopełniamy obowiązku dostarczenia nieczystości do właściwej placówki odpowiedzialnej za ich utylizację. Korzystając z naszego odbioru odpadów niebezpiecznych, zarówno oszczędzają Państwo czas, jak i tworzą bezpieczną przestrzeń do pracy. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.